Rekuperace:

Rekuperace( zpětné získávání tepla) je děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem.
Teplý vzduch tedy není bez užitku odveden oknem ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdá většinu svého tepla přiváděnému čerstvému vzduchu.
Provádíme montáže rekuperačních jednotek (výměníků) i rozvodů větracích systémů od firmy Atrea, Regulus, Thermwet.